Hász Róbert:
Diogenész kertje
 

Gyuris György:
A Tiszatáj
fél évszázada

Bozai Ágota:
tranzit glória
 

Grezsa Ferenc:
"A mintaélet
forradalma"
 
 
Fried István:
Árnyak közt
mulandó árny

Nagy Gáspár:
Húsz év
a kétezerből

Hollósi Zsolt:
A Tisza-parton
mit keresek?

"Honnan jövünk?
Mik vagyunk?
Hová megyünk?"
 
 
Grezsa Ferenc:
Vonzások és
vallomások

Lengyel András:
Játék és valóság
közt

Péter László:
Kívül a körtöltésen
 

Békési Imre:
Osztatlan filológia
 
 
 
Hász Róbert:
Végvár
 

Sándor Iván:
A másik arc
 

Németh László
emlékkönyv
 

Baka István:
Sztyepan Pehotnij
testamentuma
 
 


Imre László:
Műfajtörténet
és/vagy
komparatisztika


Szigeti Lajos Sándor:
A virrasztó költő


Szepesi Attila:
Tündérek és katonák


Tandori Dezső:
Az Oceánban

 
 
Őszi vendéglátás
(Illyés Gyula művei
a Tiszatájban)

Fried István:
Írók, művek, irányok
 

Pintér Lajos:
Virágnézetünk alapjai
 

Vadai István:
Tükörben
tükröződő tükör
 
 
Petri Csathó Ferenc:
Kődoboz

klasszikus – magyar – irodalom – történet

Csiki László:
A szótolvaj

Tandori Dezső:
„Hol élsz te?"
 
 
Kiss László:
Szindbád nem haza megy

Simai Mihály:
jel/ölhetetlen jel/ölhető

Baka István művei
Versek

Sándor Iván:
Séta holdfényben
 
 
Vörös László:
Szigorúan ellenőrzött mondatok

Kosztolányi Dezső: Aranysárkány

Podmaniczky Szilárd: Időntúli hétméteres

Tandori Dezső:
Az Éj Felé
 
 
Nagy Gáspár: Szavak
a rengetegből

Egy szabad ember
(Írások Vekerdi Lászlóról)

elmélet – irodalom – történet
(A komparatív megértés lehetőségei)


Századvégi történetek
Tanulmányok Sándor Iván műveiről

 
 
 
Lengyel András:
...gondja kél a gondolatban
(Az értekező József Attiláról)

Géczi János:
Az egyetlen tőr balladája

Báger Gusztáv:
A tükör éle

Tandori Dezső:
A Honlap Utáni
 
 
Nemes Nagy Ágnes:
Az öt fenyő

Baka István:
Próza, dráma

 


Nagy Gáspár:
Közelebb az életemhez

Zalán Tibor:
szállás rossz ágyon
 
 
Péter László:
Népköltészet és irodalom

Baka István:
Publicisztikák, beszélgetések

Németh László:
Napló

„Égtájak célkeresztjén”.
Tanulmányok
Baka István műveiről
 
 
Tandori Dezső:
A Legjobb Nap
(versek)

Hollósi Zsolt:
A Tisza-parton mit keresek? 2.

Sándor Iván
:
Daniellával
a vonaton

„Európai látókörű magyar”
(Emlékezések Németh Lászlóra)
 
 
A látható könyv
(Tanulmányok az irodalmi medialitás köréből)

Fried István:
Siker és félreértés között

Juhász Ferenc:
Halandóság-mámor

Kántor Zsolt:
Madarak, puha gépek
 
 
Orcsik Roland:
Holdnak, Arccal

Bene Zoltán:
Év-könyv

Görömbei András:
Sors és alkalom

Tandori Dezső:
Kalandos Angliák
 
 
Simai Mihály:
titkos testvériség

Kiss László:
Árnyas utcai szép napok

Baka István művei
Műfordítások
I–II.

Báger Gusztáv:

Míg leírom, felébredek
 
 
Trogmayer Ottó:
Köddé vált tegnapok

Hollósi Zsolt:
A Tisza-parton mit keresek? 3.

Sándor Iván:
A várható ismeretlen

Báger Gusztáv:
Hidegfront
 
 
Baka István művei.
Műfordítások III.

Bíró-Balogh Tamás:
Tollvonások

Jász Attila:
Fürdőkádból
a tenger

Tandori Dezső:
A Rossz Reménység Foka
 
 
Vörös László:
Kányádi Sándor

Csiki László:
A kaptár

Emlékhelyek
Németh László emlékezete

Sághy Miklós:
A fény retorikája
 
 
Olasz Sándor: Magány és társaság között

Fried István: Magyar irodalom(történet)

Sándor Iván–Féner Tamás:
Hamlet visszanéz

Báger Gusztáv: Élőadás
 
 
Tandori Dezső:
Csodakedd, rémszerda

Péter László: Olvassuk Juhász Gyulát!

Petőcz András:
Behatárolt térben (zárójelversek
1984–2009)

Szepesi Attila: Istenpor
 
 
Kálnay Adél:
Hamvadó idő
       

Megrendelhetők:
Tel./fax: (62) 421-549
E-mail:
tiszataj@tiszataj.hu