A Tiszatáj Alapítvány közhasznúsági jelentése
 

A Tiszatáj Alapítvány bevételei 2002-ben a következő forrásokból származtak: Nemzeti Kulturális Alapprogram (folyóirat): 10.000.000, Nemzeti Kulturális Alapprogram (könyv): 4.100.000, Csongrád Megyei Önkormányzat: 1.600.000, Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány: 400.000, József Attila Alapítvány: 100.000, Szeged Város Közgyűlése: 1.000.000, Szegedért Alapítvány: 100.000, MTA Debreceni Bizottsága: 100.000, Magyar Könyv Alapítvány: 1.700.000, Szekszárd Város Önkormányzata: 50.000, Tisza Volán: 20.000. A lapértékesítés bevétele 1.245.961, a könyvértékesítésé 1.011.138, az egy százalék fölajánlás 87.000 forint volt.

A Tiszatáj Alapítvány jogállását tekintve közalapítvány és közhasznú szervezet, mely elsődleges feladatának tekinti az immár 57. évfolyamában járó, Magyar Örökség-díjjal kitüntetett Tiszatáj folyamatos és biztonságos megjelentetését. A folyóirat az utóbbi években is megőrizte a magyar kultúrában régóta betöltött helyét, rangját emelte, hogy a patinásnak mondható értékek őrzése mellett a fiatalabb nemzedékek felé is nyitott.

Az alapítvány rendszeresen szervezett irodalmi esteket, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat. Ezek közül kiemelkedik 2002. áprilisában a Tiszatáj-díjasok estje a szegedi várban. A Kuratórium évente két díjat ad ki a folyóirat kiemelkedő értéket teremtő szerzőinek. Az elmúlt évben Csiki László és Térey János munkásságát ismertük el. A Somogyi-könyvtárral együttműködve és a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány támogatásával a megye valamennyi kistelepülésének iskolájába és könyvtárába eljuttattuk a Tiszatájt.

Az 1997-ben indított Tiszatáj Könyvek sorozatban eddig huszonnégy kötet jelent meg. 2002-ben megjelent könyveink: Imre László: Műfajtörténet és/vagy komparatisztika; Szigeti Lajos Sándor: A virrasztó költő; Tandori Dezső: Az Oceánban; Szepesi Attila: Tündérek és katonák; Őszi vendéglátás. Illyés Gyula művei a Tiszatájban; Fried István: Írók, művek, irányok; Pintér Lajos: Virágnézetünk alapjai; Vadai István: Tükörben tükröződő tükör. 2002-ben készült, de 2003-ban jelent meg Petri Csathó Ferenc válogatott verseinek gyűjteménye Szepesi Attila válogatásában.

 A Tiszatáj Alapítvány Kuratóriuma

Szeged, 2003. febr. 28.